Odpútaj sa logo
0

Našou snahou je poskytnúť

ľuďom aktívnu formu 
liečenia svojich 
ťažkostí z detstva.

Liečenie

Niektoré naše traumy ležia hlboko v nás a naše vedomie ich chce potláčať a týmto spôsobom nás chrániť. Pri prvom zvedomovaní správania prichádza na rad popieranie, prekvapenie a postupne hnev za to, čo sme ako bezmocné deti zažili.

V tomto prípade odporúčame aplikovať sebasúcitný dialóg:
Odpútaj sa meditácia
Skúste si skrz meditáciu predstaviť seba ako dieťa. Postupe sa pozrite na to dieťa ako na inú bytosť, ktorú máte radi. Môžete si predstaviť vašu dcéru, či synovca
Spomeňte si na situáciu, ktorá vo vás spustila prehnanú reakciu. Ako sa asi toto dieťa v danej situácii cíti? Čo mu chýba?
Spomeňte si na situáciu, 
ktorá vo vás spustila 
prehnanú reakciu. Ako sa 
asi toto dieťa v danej 
situácii cíti? 
Čo mu chýba?
Identifikujte tento silný pocit v tele, položte naň ruku, ohmatajte ho.
Identifikujte tento 
silný pocit v tele,
položte naň ruku, 
ohmatajte ho.
Porozprávajte sa s dieťaťom. Čo by ste mu ako dospelý, ktorý už viac vie aj viac môže, povedal/a, aby ste mu pomohli?
Porozprávajte sa 
s dieťaťom. Čo by ste mu 
ako dospelý, ktorý už viac 
vie aj viac môže, povedal/a, 
aby ste mu pomohli?

Pokračujte v láske a trpezlivosti

Každý z nás je individuálny a zažil odlišnú skúsenosť v detstve. Možno cítite, že  máte neadekvátne reakcie na situácie, ktoré sa vám dejú, možno ste si všimli, že na svoje deti prenášate toxické správanie, ktoré ste zažili a prajete si to zmeniť. A možno to je niečo úplne iné, ale cítite, že sa vás táto téma osobne dotýka.

Naše občianske združenie chce ľuďom sprostredkovať transformujúci zážitok, učiť ich, ako ich ťažkosti vznikli a ako sa z nich liečiť. Podľa našich finančných možností budeme otvárať služby aj pre vybrané skupiny za minimálne poplatky.

Ak sa na skupinovú pomoc necítite, nižšie sme pre vás s našimi odborníkmi
pripravili krátky článok o dvoch technikách, ktorými si viete pomôcť aj sám či sama.
Viac info

Hľadáte odbornú pomoc?

V PRAVIDELNÝCH TERMÍNOCH ORGANIZUJEME WORKSHOPY A SKUPINOVÉ SEDENIA
Sú vedené skúsenými odborníkmi, ktorí dokážu našim klientom odprezentovať hodnotné informácie, ale aj poskytnúť seba-skúsenosti potrebné na liečenie ťažkostí z detstva.

Skupinové terapeutické sedenia

Pre ľudí, ktorí sú pripravení riešiť svoje ťažkosti v aktívnej sebapráci 
organizujeme pomáhajúce skupiny. Skupina sa stretáva v počte šiestich 
až ôsmich klientov pod vedením dvoch odborníkov.
ODBORNÍCI, S KTORÝMI SA STRETNETE
Natália Macková odborníčka v projekte Odpútaj sa

Natália Macková

Natália má za sebou štúdium psychológie, 5 ročný sebaskúsenostný výcvik v aplikovanej psychoanalýze, atestácie v odbore klinická psychologička a tiež ukončené vzdelanie v praktickej klinickej neuropsychológii dospelých. Pracuje pod profesionálnou supervíziou psychoterapeutického garanta.
Peter Gubiš odborník v projekte Odpútaj sa

Peter Gubiš

Peter ma ukončené psychologické vzdelanie na Univerzite Komenského. Aktuálne sa nachádza vo výcviku v psychoanalytickej psychoterapii. Od roku 2020 pracuje pod profesionálnou supervíziou. S Natáliou tvoria dlhodobo profesionálny, psychoterapeutický pár a vedú spolu skupinové sedenia.
Zdenka Mikešová pre Odpútaj sa

Zdenka Mikešová

Zdenka má ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii, trojročný vzdelávací cyklus v arteterapii a aktuálne je vo výcviku v symbolterapii. Vo svojej súkromnej praxi sa venuje najmä dospelým klientom s vývinovou traumou, ktorá ovplyvňuje ich sebareguáciu, obraz o sebe a kapacitu vzťahu.
Miroslava Čechová pre Odpútaj sa

Miroslava Čechová

Miroslava je klinická psychologička a psychoterapeutka. Venuje  sa psychoterapii dospelých klientov. Štúdium psychológie ukončila v roku 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku na psychosomatickej klinike a ženskom oddelení.  Ukončila dlhodobý výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii a naďalej pokračuje vo vzdelávaní sa v tejto metóde.
recenzia na pomáhajúcu skupinu Odpútaj sa

Recenzia

„Skupina pre mňa bola odrazovým mostíkom pre ďalší sebarozvoj. Mala som šancu zistiť, aké je to môcť sa niekomu s plnou dôverou zdieľať. Často mnohí z nás zdieľali podobné zážitky alebo vzorce z detstva a ja som tak nadobudla pocit, že pocity, ktoré zažívam sú validné.“

Zistiť viac

Workshopy

Organizujeme workshopy s odborníkmi, na ktorých sa účastníci majú možnosť dozvedieť viac o tom, ako vzniká trauma, ako funguje vzťahová väzba, ale aj nabrať praktické zručnosti so spracovaním zaplavujúcich emócii. 
Workshopy vedú skúsení odborníci.

Poplatok za vstup predstavuje platby na odborníkov, miestnosť
a ďalšie nevyhnutné náklady. Podľa našich grantových a kapacitných možností prijimame do skupín a workshopov aj tých z vás, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť 100%. Ak je to váš prípad, napíšte nám info@odputajsa.sk s predmetom
"mám záujem o zľavnený workshop" a uveďte, koľko môžete zaplatiť.
ODBORNÍCI, S KTORÝMI SA STRETNETE
Natália Kaščáková, odborná garantka projektu Odpútaj sa

Natália Kaščáková

psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka. Vo svojej praxi sa venuje liečeniu dôsledkov nespracovaných nepriaznivých zážitkov z detstva u dospelých ľudí a možnostiam posilňovania resiliencie.
Petra Klastová Pappová, existenciálna psychoterapeutka, lektorka vzdelávania v psychoterapii, supervízorka, klinická psychologička a vysokoškolská pedagogička (Paneurópska vysoká škola).

Petra Klastová Pappová

existenciálna psychoterapeutka, lektorka vzdelávania v psychoterapii, supervízorka, klinickápsychologička a vysokoškolská pedagogička 
(Paneurópska vysoká škola). 
Zuzana Hitková je existenciálna psychoterapeutka, lektorka vzdelávania v psychoterapii a liečebná pedagogička

Zuzana Hitková

existenciálna psychoterapeutka, lektorka vzdelávania v psychoterapii a liečebná pedagogička.
Jana Račková Vyskočil

Jana Vyskočil Račková

psychoterapeutka, vyškolená v EMDR psychoterapii, TIR a TRE®️, ktoré sa venujú práci s traumou. Je súčasťou Modrého Anjela. Venovala sa krízovej intervencii
a problematike násilných vzťahov
v Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie.
Zuzana Broskvová

Zuzana Broskvová

psychologička, facilitátorka proceorientovaného prístupu, robí psychoterapiu pod supervíziou, certifikovaná koučka, dlhoročná lektorka soft skills rozvoja v organizáciách.
Dana Sidorová

Dana Sidorová

psychologička, facilitátorka proceorientovaného prístupu, surf terapeutka a lektorka. Po živote v rôznych krajinách sa pred 3 rokmi vrátila na Slovensko a rozvíja v Žiline celostné centrum Synergia - priestor pre terapiu 
a rozvoj.
Ivan Vyskočil

Ivan Vyskočil

vyštudoval psychológiu (2010), je medzinárodne certifikovaný EMDR (metóda na uzdravenie traumy) praktik a supervízor certifikovaný na Flash techniku. Pôsobí ako lektor rodinných a systémových konštelácií, rodičovský konzultant a lektor kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný.
Andrea Hrčková pre projekt Odpútaj sa

Alena Hrčková

andragogička a psychoterapeutka. Vzdelanie si doplnila špecializáciou v intenzívnych psychoterapeutických výcvikoch (osemročný výcvik Hlbinnej psychodynamickej psychoterapie, trojročný výcvik EMDR – zameraný na liečbu porúch a následkov psychotraumy, EMDR pre deti a adolescentov, EMDR a Rodinnej terapie).
Lucia Závacká pre Odpútaj sa

Lucia Závacká

je psychologička a psychoterapeutka. Absolvovala dlhoročný výcvik v gestalt psychoterapii. Gestalt terapia kladie dôraz na uvedomovanie si vlastného vnímania, prežívania a správania v prítomnej situácii tu a teraz. Absolvovala I. a II. modul výcviku 
v EMDR terapii pre dospelých (psychotraumatológia). 
recenzia na workshop Odpútaj sa

Recenzia

Som veľmi rád za rozumiteľné vysvetlenie. Workshop mi veľmi pomohol v hlbšom pochopení mojej traumy. Zároveň cítim, že som stále procese hľadania, čo spôsobilo moje súčasne ťažkosti.

Zistiť viac
Odpútaj sa logo biele
© 2024 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov