Storno podmienky

Zaškrtnutím políčka „súhlasím so storno podmienkami“ a odoslaním platby sa účastník stáva klientom občianskeho združenia K slobode a súhlasí s nasledovnými podmienkami:

Skupinové sedenia

Príspevok za skupinu je viazaný na konkrétnu osobu. V prípade, že sa vaša situácia zásadne skomplikuje a znemožní vám účasť na skupinách, prosím, ozvite sa nám na info@odputajsa.sk. Každý takýto prípad budeme riešiť individuálne. K slobode si vyhradzuje právo na posúdenie vhodnosti vrátenia peňazí.

Pokiaľ pre vás skupina v rámci skupinovej dynamiky nie je vhodná (zistíte po úvodnom stretnutí), ponecháme si čiastku za úvodné sedenie (20€) a zvyšné peniaze vám budú vrátené (platí do 3 dní od úvodného sedenia). Pokiaľ sa rozhodnete, že do skupiny nechcete ísť po 3 dňoch, ste povinný zaplatiť celú sumu, ktorú ste sa zaviazali.

Pri platení na dve splátky je klient povinný po obdržaní e-mailu s výzvou zaplatiť druhú splátku. E-mail chodí spravila 6 týždňov od odoslania prvej platby.

Keďže úvodné individuálne sedenie neabsolvujú klienti, ktorí už skupinové sedenia u nás raz absolvovali, neplatí pre nich časť o vrátení peňazí. Každú zmenu v situácii klienta však posudzujeme individuálne. Napíšte nám na info@odputajsa.sk a popíšte vašu situáciu.

Workshopy

Zaplatením príspevku 30€ potvrdzujete svoju účasť na workshope. Príspevok nie je viazaný na meno. V prípade, že sa workshopu nemôžete zúčastniť, môžete svoje miesto prenechať svojmu známemu či známej. Peniaze za workshop nevraciame. V prípade, že sa vaša situácia zásadne skomplikuje, prosím, ozvite sa nám na info@odputajsa.sk.
Vrátiť sa na služby
Odpútaj sa logo biele
© 2024 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov