Ivan Vyskočil

Ivan Vyskočil

Môže byť rodičovstvo bez tráum?

Najviac tráum utŕžime v rodine, často nenápadne. Na workshope si ozrejmíme niektoré princípy a tipy, ktoré najčastejšie riešime v praxi, aby sme znížili prenos traumy a zvýšili rozvoj potenciálu. To nás môže urobiť vedomejšími rodičmi, súcitnejšími aj k sebe samým, aby sme vedeli sami posúdiť, čo je naozaj dôležité v záplave informácií. Môže nám to pomôcť naučiť sa dávať ,aj keď sme sami nedostali.
Na lepšie zvládnutie rôznych situácií použijeme traumaterapeutickú techniku (flash), aby sme spracovali vybraný spúšťač našich emócií (správanie dieťaťa) a dokázali byť pri našich potomkoch opäť o niečo pokojnejší.
Zanechajte nám svoj email a my sa vám ozveme, keď znova naplánujeme tento workshop.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko

Ivan Vyskočil

vyštudoval psychológiu (2010), je medzinárodne certifikovaný EMDR (metóda na uzdravenie traumy) praktik a supervízor certifikovaný na Flash techniku. Pôsobí ako lektor rodinných a systémových konštelácií, rodičovský konzultant a lektor kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný. S manželkou Janou Vyskočil Račkovou prostredníctvom občianskeho združenia Landan (www.landan.eu) hľadajú a sprostredkúvajú účinné metódy pomoci, vzdelanie a informácie v oblasti uzdravovania a rodičovstva, ktoré na Slovensku chýbajú.

Prečo práve tento workshop?

Na základe získavaní spätných väzieb od účastníkov a diskusii s odborníkmi pre vás organizujeme profesionálne workshopy zamerané na tému traumy, 
jej liečenia a prevencie.

Väčšina workshopov sa týka emócii, na ktoré sa pozeráme komplexne a spoločne hľadáme ako sa upokojiť pri návalových emóciách, ako emóciám porozumieť,
 z kadiaľ pochádzajú či ako im načúvať. Učíme sa tiež o traume a vzťahovej väzbe. Workshopy sú vedené slovenskými expertami, preto si môžete byť istý a istá, že to bude pre vás kvalitne strávený čas.

Ako to funguje?

Prepájenie

Prezrite si ponuku našich skupinových sedení 
a workshopov

Rozhodnutie

Vyberte si konkrétnu formu pomoci, ktorá vás zaujala.
V prípade otázok nás kontaktujte na info@odputajsa.sk

Kontakt

Do 2 pracovných dní sa vám ozveme s ďalšími pokynmi

Môžeme začať

V celom procese budeme načúvať vašim potrebám 
a pocitom
Odpútaj sa logo biele
© 2024 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov