Natália Kaščáková, odborná garantka projektu Odpútaj sa

Natália Kaščáková

Dá sa byť odolný napriek zraneniam z detstva? 

Telo a duša si síce pamätajú staré rany, ale skrývajú v sebe aj silný liečivý potenciál.
Workshop sa bude venovať vplyvu nepriaznivých zážitkov z detstva na neskorší život, zdravie a vzťahy a možnostiam zvyšovania odolnosti a naštartovania sebaúzdravného potenciálu. Bude zložený z prednáškovej časti a z praktickej časti, kde si vyskúšame aj rôzne možnosti, ako byť dobrým pozorovateľom pre svoje telesné a emočné prežívanie a ako si zvyšovať sebaúčinnosť a získavať tak zručnosti k lepšiemu zvládaniu náročnejších stavov. Priestor bude venovaný aj reflexii a diskusii. Návštevníkom workshopu odporúčame pohodlný odev. Workshop je podobný ako ten, ktorý robila Natália Kaščáková pre Odpútaj sa minulý rok v júni.
Termín: 5. júna, 17:00 - 20:00
Príspevok:

30,00 

Vypredané

Kde sa bude workshop konať?

Natália Kaščáková

je psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka. Vo svojich výskumoch mapuje výskyt nepriaznivých zážitkov z detstva u dospelých obyvateľov SR, vrátane psychického a fyzického násilia, sexuálneho zneužívania a emočného a fyzického zanedbávania. Skúma vplyv nepriaznivých udalostí a vyvažujúci vplyv zdrojov odolnosti na celkové zdravie človeka v dospelosti. Vo svojej praxi sa venuje liečeniu dôsledkov nespracovaných zaťažujúcich zážitkov z detstva u dospelých ľudí a možnostiam posilňovania resiliencie. V projekte Odpútaj sa dohliada na jeho odborné zázemie a konzultuje výber spolupracujúcich odborníkov.

Prečo práve tento workshop?

Na základe získavaní spätných väzieb od účastníkov a diskusii s odborníkmi pre vás organizujeme profesionálne workshopy zamerané na tému traumy, 
jej liečenia a prevencie.

Väčšina workshopov sa týka emócii, na ktoré sa pozeráme komplexne a spoločne hľadáme ako sa upokojiť pri návalových emóciách, ako emóciám porozumieť,
 z kadiaľ pochádzajú či ako im načúvať. Učíme sa tiež o traume a vzťahovej väzbe. Workshopy sú vedené slovenskými expertami, preto si môžete byť istý a istá, že to bude pre vás kvalitne strávený čas.

Ako to funguje?

Prepájenie

Prezrite si ponuku našich skupinových sedení 
a workshopov

Rozhodnutie

Vyberte si konkrétnu formu pomoci, ktorá vás zaujala.
V prípade otázok nás kontaktujte na info@odputajsa.sk

Kontakt

Do 2 pracovných dní sa vám ozveme s ďalšími pokynmi

Môžeme začať

V celom procese budeme načúvať vašim potrebám 
a pocitom
Odpútaj sa logo biele
© 2024 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov