Naše myšlienky,
rady a príbehy

na jednom mieste.
Autor:
Juliana Gubišová
Odborná konzultácia:
Katarína N. Pázmány

Ako aplikovať sebasúcit?

Život každého z nás obsahuje momenty, ktoré je pre nás náročné zvládnuť. Existuje veľké množstvo rôznych techník, ktoré pomáhajú ľuďom zvládať náročné stavy. Naši odborníci pre vás podrobne spísali dva tipy, ktoré vám odporúčame vyskúšať.

Aplikujte sebasúcit 

Niektoré naše traumy ležia hlboko v nás a naše vedomie ich chce potláčať a týmto spôsobom nás chrániť. Pri prvom zvedomovaní správania prichádza na rad popieranie, prekvapenie a postupne hnev za to, čo sme ako bezmocné deti zažili. V tomto prípade odporúčame aplikovať sebasúcitný dialóg:

  1. Skúste si skrz meditáciu predstaviť seba ako dieťa. Postupe sa pozrite na to dieťa ako na inú bytosť, ktorú máte radi. Môžete si predstaviť Vašu dcéru, či synovca. 
  2. Spomeňte si na situáciu, ktorá vo vás spustila prehnanú reakciu. Ako sa asi toto dieťa v danej situácii cíti? Čo mu chýba?
  3. Identifikujte tento silný pocit v tele, položte naň ruku, ohmatajte ho.
  4. Porozprávajte sa s dieťaťom. Čo by ste mu ako dospelý, ktorý už viac vie aj viac môže, povedal/a, aby ste mu pomohli? (Napríklad: “Chápem, že sa cítiš v tejto situácii ohrozená, pretože si z detstva prinášaš pocit nedostatočnosti, za čokoľvek, čo si sa pokúšala robiť. Poď, skúsime to spolu a pomôžeme si náš plán uskutočniť.”)

Vyskúšajte dialóg na dvoch stoličkách

Pokiaľ sa vám skrz meditáciu nedarí takýto stav navodiť, je možné viesť dialóg aj na “dvoch stoličkách”:

  • Odporúčame si položiť oproti sebe dve stoličky. 
  • Na jednej z nich bude človek v stave mysle dospelého so všetkými skúsenosťami a schopnosťami, ktoré má, na druhej v stave vnútorného dieťaťa. 
  • Postupne budete sedieť na jednej, potom na druhej stoličke.
  • Na stoličke dieťaťa môže vnútorné dieťa vyjadriť svoje potreby až tým, že napr. povie: “Ale ja nechcem, aby ma všetci opustili! Hnevá ma, že všetci odchádzajú!” a pri prechode na druhú stoličku dospelé ja vyjadrí pochopenie pre city dieťaťa.

Dôležité je viesť dialóg do bodu, v ktorom vaše dospelé ja poskytne oporu vášmu dieťaťu. Slovami, súcitom, či skutkom, kedy si ho pomyslene vezme do náruče.

Hľadáte niečo viac?

Pridajte sa do našich pomáhajúcich skupín či workshopov.
Viac info
Odpútaj sa logo biele
© 2024 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov