Odpútaj sa logo čierne png

Naše myšlienky,
rady a príbehy

na jednom mieste.
Autor:
Katarína Kováčová
Odborná konzultácia:
Katarína N. Pázmány

Mám traumu z detstva. Ako mi pomôže pomáhajúca skupina?

“Najlepší spôsob ako sa môžeme vzájomne liečiť,  je počúvať naše príbehy.”                       

                                                                                                              - Rebecca Falls

Pomáhajúce skupinové stretnutia sú spôsob ako sa môže, zväčša menšia, skupina ľudí spojiť a podporovať sa na ceste uzdravovania v sprievode facilitátora - frekventanta psychoterapeutického výcviku alebo už vyškoleného psychoterapeuta. Zatiaľ čo konkrétny formát a zameranie sa môžu líšiť, pomáhajúca skupina zvyčajne zahŕňa pravidelné stretnutia počas určeného obdobia, čo umožňuje účastníkom budovať  si vzájomnú dôveru a rozvíjať zmysluplné spojenia.

Už v ľudovej tradícií koluje výrok - s kým si, taký si - a práve na podobnom princípe stojí jedna z kľúčových súčastí pomáhajúcich skupín, jej aktívni členovia a ich vzájomná dynamika.

Ľudí, ktorí sú súčasťou skupín, väčšinou spája túžba pracovať na sebe natoľko, aby sa mohli postupne oslobodzovať od tráum minulosti a ďalej sa autenticky rozvíjať v harmónií s vlastnými potrebami a svetom okolo seba. Byť súčasťou takéhoto kolektívu je pre človeka prínosné.

Počúvať príbehy ľudí, ktorí prežívajú rovnaké ťažkosti, vám môže pomôcť z viacerých hľadísk: 

  1. Spojíte sa sami so sebou a zrazu cítite, že nie ste sami. 
  2. Získate nádej, keď počujete, že sa im “vaše” problémy podarilo prekonať. 
  3. Inšpirujete sa spôsobmi akými sa im to podarilo. 
  4. Budujete k sebe láskavosť a prijímate aj vaše zranené časti, pretože aj to ste vy.

Pomáhajúca skupina využíva kolektívnu múdrosť a empatiu, ponúka bezpečný priestor na sebavyjadrenie a osobnú transformáciu.

Poďme sa spolu pozrieť na ďalšie výhody pomáhajúcich skupín

  1. Získavame informácie a z nich vznikajú nové perspektívy, ktorými môžeme hľadieť na to čo nás ťaží.
  2. Poskytujú podporu a vďaka nej máme dostatok síl kráčať cestou uzdravovania, aj keď to práve nie je jednoduché. 
  3. Sú bezpečným priestorom, kde môžeme voľne vyjadrovať čo cítime a čo si myslíme. 
  4. Umožňujú vytvoriť si väzby s ľuďmi, ktorí nám rozumejú a zmenší sa tak pocit našej osamelosti v probléme, ale neraz aj v živote. 
  5. Vďaka vzájomnému zdieľaniu si účastníci môžu uvedomiť že vo svojich bojoch nie sú sami, pretože ostatní majú podobné skúsenosti a emócie.
  6. Rozvíjajú zručnosti a to tak, že skupinová terapia často zahŕňa cvičenia a techniky na zlepšenie copingových stratégií (coping skills), komunikácie alebo medziľudských vzťahov.

Čoho sa najčastejšie pred vstupom do skupiny ľudia boja?

Poďme sa spolu pozrieť na 3 strachy, ktoré nám môžu ísť hlavou pred prvým skupinovým stretnutím. 

Bojím sa, že…

…ma ostatní budú súdiť  → Pomáhajúca skupina je navrhnutá tak, aby predstavovala prostredie bez hodnotenia, či odsudzovania. Každý v skupine je tu na to, aby pracoval na svojich vlastných ťažkostiach a preto je pravdepodobné, že bude chápavý a empatický.

…budú moje problémy v porovnaní s ostatnými pôsobiť nedôležito → Je dôležité si uvedomiť, že cesta každého človeka je jedinečná a účelom pomáhajúcej skupiny nie je súťaženie alebo porovnávanie sa. Navyše každá bolesť je subjektívna - ako fyzická, tak psychická a neexistuje na to “teplomer”. Dôraz je kladený na vzájomnú podporu a rast, kde sú skúsenosti a pokrok každého jednotlivca rešpektované a oceňované.

…neovládnem emócie → Emócie sú prirodzenou súčasťou terapeutického procesu a práve skupina poskytuje podporné prostredie na spracovanie a skúmanie týchto emócií.  


Ako vám vieme pomôcť my?

Cieľom projektu Odpútaj sa je cez skupinové stretnutia pomáhať vyrovnávať sa s ťažkými skúsenosťami z detstva.

Ponúka bezpečné a podporné prostredie, v ktorom jednotlivci, ktorí majú psychické ťažkosti v dôsledku nepriaznivých udalostí, môžu bezpečne zdieľať svoje skúsenosti, vypustiť svoje emócie a nájsť útechu v porozumení a empatii iných, ktorí tiež čelili nepriazni. 

Napriek bežným obavám z odsudzovania alebo silných emócií, je dôležité pristupovať k pomáhajúcim skupinám s realistickou perspektívou. Skupiny poskytujú prijímajúce prostredie, kde sa účastníci môžu podeliť o svoje skúsenosti vlastným tempom a získať pochopenie a povzbudenie od ostatných, ktorí mohli čeliť podobným problémom. Prijatím sily kolektívnej múdrosti a zdieľaných skúseností je pomáhajúca skupina dôkazom liečivého potenciálu ľudskej interakcie a sily nájdenej vo vzájomnosti. 

Recenzie od účastníkov podpornej skupiny:

“Podporná skupina mi pomohla pochopiť, že každý máme rovnaké problémy, len o nich nehovoríme. Pocit, že v tom nie som sama, bol pre mna liečivý.”

“Skupina pre mňa bola odrazovým mostíkom pre ďalší sebarozvoj. Mala som šancu zistiť, aké je to môcť sa niekomu s plnou dôverou zdieľať. Často mnohí z nás zdieľali podobné zážitky alebo vzorce z detstva a ja som tak nadobudla vedomie, že pocity, ktoré zažívam sú validné.”

Hľadáte niečo viac?

Pridajte sa do našich pomáhajúcich skupín či workshopov.
Viac info
© 2023 K slobode o.z.
Ochrana osobných údajov